Home
История и традиции

История и традиции

ysandanski

Историческа справка за откриването и развитието на ОУ ”Яне Сандански”, гр. Пловдив

 

ОУ “Яне Сандански”, Пловдив е открито на 15.09.1950 година. По предложение на баба Донка Христова, съратничка и помощничка на патрона, училището приема името Яне Сандански.

При откриването в сградата се помещават шест класни стаи. Броят на учителите е 14, директор е Димитър Кузмов. Общият брой на учениците е 474, разпределени са в 12 паралелки от І до VІІ клас. От учебната 1951/1952 година в училището се обучават и ученици от VІІІ клас.

Благодарение на ентусиазма и доброволния труд на учители, родители, жители на квартала през годините продължава благоустрояването и обзавеждането на сградата и училищния двор – обособено е опитно поле, библиотека, ученически стол, работилница, започва оформяне на училищния парк, класните стаи са вече осем на брой.
Постепенно през годините се обогатява материалната база, расте броя на учители и ученици.

На 15.09.1970 възпитаниците на ОУ ”Яне Сандански” прекрачват прага на вече обновената четириетажна училищна сграда – класните стаи са 19, обзаведени са 4 учебни кабинета, оборудвани са лекарски и стоматологичен кабинет, канцелария, учителска стая, кабинети за училищното ръководство, библиотека. Разкрити са две занимални и полудневна детска градина.

На 18.05.1995 тържествено е отбелязана 45-годишнината от основаването на училището. Броят на учениците през 1994/95 учебна година е 1050, разпределени в 42 паралелки, 9 занимални, две групи ПДГ. Педагогическият персонал наброява 63 учители.

Демографският срив не пощади и ОУ “Яне Сандански”, но въпреки това то остава сред водещите в квартала. През 1999/2000 година, когато чествахме 50 годишен юбилей, броят на паралелките е 36 и в тях учат 847 деца от І-VІІІ клас; броят на учителите е 54. За приноса си в развитието на образователното дело училището е удостоено с почетния знак на град Пловдив.

 

В своята работа учителите продължават да разчитат на подкрепата на родители, училищно настоятелство и квартална общественост. Обзаведоха се нови кабинети – съвременни компютърърни кабинети, по чужди езици, по музика, по математика. Модернизира се частично и поетапно материалната база.

Справката е изработена на база летописна книга, книга за подлежащи, главни класни книги и материали от архива на училището.