ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Предстоящи събития


LogoIso39001-2

Добре дошли на сайта на Основно училище „Яне Сандански”!

Logo for Events 200x200

 


Reference School - Horizontal (1)

 
 

ОУ “Яне Сандански” е иновативно българско училище. Известно е с това, че реализира активно обучение и учене от иновативни учители в партньорство с членове на семействата и външни експерти, използвайки възможностите на съвременните технологии.
Установени са традиции в обучение и преподаване по модела 1:1 (едно към едно) в прогимназиален етап. То е едно от първите училища, което внедрява облачни технологии за обучение и администриране на процеси в Google Workspace for Education. ОУ Яне Сандански“ е и четвъртото училище в България, което е част от Acer Innovative School Program.

В него се предлага критична и уверена употреба на дигиталните технологии за информация, комуникация и базово решаване на проблеми от живота, както и опит, базиран на проекти и изследователска дейност. 

Училището е с кауза – учениците му просперират, защото в тях се изграждат умения за креативно и критично мислене, за учене, работа в екип и дигитална грамотност. Новопостъпилите знаят, че това е училище, което подава ръка, подкрепя своите възпитаници и техните родители в работата и в мечтите им. Училище „Яне Сандански” е с класа и самочувствие, в него всеки ученик е важен и се гордее, че е част от неговата общност. В него се обучават ученици със СОП, подкрепяни от учителите и съучениците си. Затова „Яне Сандански” е училище на толерантността и взаимното сътрудничество. Много успехи постигат ученици, учители и родители със своята съвместна работа през годините. ОУ „Яне Сандански” е училище на дигитализацията в образованието и на успеха. То има свой химн и свое печатно издание – вестник „Иновативни заедно”, писан от ученици и за ученици.

Ако сте избрали за своето дете ОУ „Яне Сандански”, сте избрали не само училище, но и път към човешкото усъвършенстване! Училище „Яне Сандански” е спътник в живота на много хора. Напускащите го продължават да се връщат в него чрез своите деца. То е едно обичано училище!