ОУ "Яне Сандански" - Пловдив  

Начало За училищетоПриложения Постижения Галерия Проекти Контакти

 

 

Прием 2014-2015 година

 Добре дошли на oфициалния уеб сайт на основно училище
"Яне Сандански", гр. Пловдив

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
 

(относно РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за учениците от ПЪРВИ и ПЕТИ клас)

Уважаеми родители,

на 10.09.2014 година /сряда/ от 18:00 часа Ви каним на среща с преподавателите на бъдещите първокласници и петокласници за учебната 2014/2015 година.

 

(относно МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД за учениците от I доVII клас )

На 12 септември 2014 година – петък, ще се проведе задължителен за всички ученици от ОУ "Яне Сандански" медицински преглед, при следния график:

9.00часа - от I до IV клас
10.30 часа - от V до VII клас

Необходими документи:

  • талон за здравословно състояние от личния лекар;
  • имунизационен паспорт – копие (само за новоприетите ученици)

Учениците от II до VII клас ще получат комплектите безплатни учебници.

 

(относно ОХРАНАТА на ОУ "Яне Сандански")

През учебната 2014/2015 година охраната на ОУ „Яне Сандански” се заплаща от бюджета на училището.

 

(относно УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА за учениците от I доVII клас)

Уважаеми родители,

може да заявите ученическа униформа на своето дете (от I или V клас), всеки работен ден
от 8:00 до 19:00 часа, в магазина на ул. Никола Карев (срещу №33).

 

Списък на приетите ученици в V клас
в ОУ "Яне Сандански" за учебната 2014/2015 година

Виж

 

Списък на приетите ученици в I клас
в ОУ "Яне Сандански" за учебната 2014/2015 година

Виж

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

  „Добре дошли в училище, родители“

Можете да изтеглите наръчника "Добре дошли в училище, родители" от ТУК.

Асоциация Родители създава и разпространява наръчника с подкрепата на Vivacom Фон

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед № РД 09-975/13-08-2013 г. на Министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2013/2014 г. под Изява № 17 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Резултати Прочети повече
ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

За четвърта поредна година стартират дейностите на групите по проект на МОМН: BG 051PO001-4.2.05 ”Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ”.

Основен приоритет в работата по проекта е да се създадат възможности за активно включване на учениците в творчески дейности, групи и формирования, свързани с техните индивидуални интереси и потребности.

През учебната 2013/2014 година по проект „УСПЕХ” бяха сформирани 17 групи, в които са обхванати 225 ученици.  
Очакваме сформиране на новите групи за учебната 2014/2015г.

Хората със зрителни увреждания изпитват нужда от помощ, съвет, споделяне и подкрепа.

Имате въпрос? Задайте го! Имате знания? Споделете ги!

http://rehcenter.org/index.html


НЕНАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ:
1.По-подробна информация за глобалната инициатива.
2.Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа.
3.Конвенция за правата на детето.

 

 

 

Tyxo.bg counter

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало За училищетоПриложения Постижения Галерия Проекти Контакти

 
ОУ "Яне Сандански"