ПОСЛЕДНИ НОВИНИ


Предстоящи събития


LogoIso39001-2

Добре дошли на сайта на Основно училище „Яне Сандански”!

Logo for Events 200x200

 

То е едно съвременно, модерно българско училище. Известно е в град Пловдив с реда, който цари в него и със знанията, които дава на учениците си –  училище с лице. ОУ „Яне Сандански“ подготвя своите ученици за 21. век , като предлага критична и уверена употреба на дигиталните технологии за информация, комуникация и базово решаване на проблеми от живота, както и опит, базиран на проекти и изследователска дейност. Но то е и училище с кауза – учениците му просперират, защото са възпитани да бъдат Човеци, Личности. Новопостъпилите знаят, че това е училище, което подава ръка, подкрепя своите възпитаници в работата и в мечтите им. Училище „Яне Сандански” е с класа и самочувствие, в него всеки ученик е важен и се гордее, че е част от неговата общност. В него учат ученици със СОП, подкрепяни от учителите и съучениците си. Затова „Яне Сандански” е училище на толерантността и взаимното сътрудничество. Много успехи постигат ученици, учители и родители на училището със своята съвместна работа през годините. Затова „Яне Сандански” е училище на екипната работа и на успеха. То има своя химн и свое печатно издание – вестник „Тийнейджърски пулс”, писан от ученици и за ученици. Ако сте избрали за своето дете ОУ „Яне Сандански”, сте избрали не само училище, но и път към човешкото усъвършенстване!

Училище „Яне Сандански” е спътник в живота на много хора. Напускащите го продължават да се връщат в него през всяка своя свободна минута, защото го обичат. То е едно обичано училище!