ОУ "Яне Сандански" - Пловдив  

Начало За училищетоПриложения Постижения Галерия Проекти Контакти

 

 

Прием 2014-2015 година

 Добре дошли на oфициалния уеб сайт на основно училище
"Яне Сандански", гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 
         
 


Дарителската кампания „Без букет в първия учебен ден“ организирана от иниациативен комитет с подкрепата на училищното ръководство на ОУ „Яне Сандански“  град Пловдив успя да събере сумата от 1716,68 лева.

Събраните средства са преведени в помощ на бедставащите райони с помощта на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Благодарим на всички дарители и на инициаторите!

Прочети повече

 

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА “ДИМО МАЛЕШКОВ
за ученици от ІІ до VІІ клас
 - на 18.10.2014 от 9:00 - 11:30 ч. в сградата на ОМГ

Състезанието за ІІ – ІІІ клас се състои от 20 тестови задачи за 90 минути.
Състезанието за ІV клас се състои от 30 тестови задачи за 90 минути.
Състезанието за V – VІ клас се състои от 20 тестови задачи за 90 минути.
За учениците от VІІ клас състезанието е под формата на националното външно оценяване. Време за работа: първи модул – 60 мин.; втори модул – 90 минути.

Регистрация за участие може да направите на сайта http://sors.omg-bg.com до 17.10.2014 г.
Заплащане на такса за участие при домакина на гимназията от 07.10.2014 г. до 17.10.2014 г.

 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ

  „Добре дошли в училище, родители“

Можете да изтеглите наръчника "Добре дошли в училище, родители" от ТУК.

Асоциация Родители създава и разпространява наръчника с подкрепата на Vivacom Фон

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Заповед № РД 09-1439/16.09.2014г. на Министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2014/2015 г. под Изява № 19 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Резултати Прочети повече
ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

За четвърта поредна година стартират дейностите на групите по проект на МОМН: BG 051PO001-4.2.05 ”Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ”.

Основен приоритет в работата по проекта е да се създадат възможности за активно включване на учениците в творчески дейности, групи и формирования, свързани с техните индивидуални интереси и потребности.

През учебната 2013/2014 година по проект „УСПЕХ” бяха сформирани 17 групи, в които са обхванати 225 ученици.  
Очакваме сформиране на новите групи за учебната 2014/2015г.

Хората със зрителни увреждания изпитват нужда от помощ, съвет, споделяне и подкрепа.

Имате въпрос? Задайте го! Имате знания? Споделете ги!

http://rehcenter.org/index.html


НЕНАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ:
1.По-подробна информация за глобалната инициатива.
2.Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа.
3.Конвенция за правата на детето.

 

 

 

Tyxo.bg counter

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало За училищетоПриложения Постижения Галерия Проекти Контакти

 
ОУ "Яне Сандански"